Kies uw taal:  Español  |  English  |  Deutsch  |  Nederlands  |  Français

Ontstaansgeschiedenis

Hoe de Galgo ooit in Spanje is gekomen of ontstaan ligt zó ver in een grijs verleden van de geschiedenis, dat het zich wel nimmer met zekerheid zal laten vaststellen. Wij weten evenwel, dat in de prehistorische tijden verscheidene malen hoofdzakelijk van de jacht levende volkeren uit Afrika afkomstig, zich over Spanje hebben verbreid.

Verder...

Ontwikkeling van het probleem door de eeuwen heen

Als de Galgo niet meer in staat was te rennen stond de eigenaar niets anders te doen dan hem af te maken, want hij kon zich het dier economisch niet meer permitteren, hij had geen geld het dier langer te houden dan strikt noodzakelijk. Er waren niet veel manieren om het dier te doden. Ze hadden geen geweren, die hadden alleen de rijken, daarom was ophanging een veelgebruikte methode, ontegenzeggelijk een goedkope manier, zodat de traditie om Galgos op te hangen komt uit het verre verleden, in het begin ingesteld uit economische noodzaak, later uit puur sadisme.

Verder...

Hedendaagse situatie

De kern van de besproken problemen ligt bij twee onderwerpen: het ongecontroleerde fokken van Galgos en de massale afdanking aan het einde van het jachtseizoen. Vrijwel iedereen in het land is bevoegd om Galgos te fokken – het enige benodigde is simpelweg het bezit van een reutje en een teefje. Er is op geen enkele wijze controle van welke overheid dan ook. Overbodig om te zeggen dat, hoewel er wetgevingen bestaan voor deze kwestie, niemand deze naleeft, noch dat er enige controle is op overtreding van deze wetten.

Verder...
Foto's... (WAARSCHUWING: Confronterende afbeeldingen.)

Diefstal van Galgos

Een fundamenteel probleem in de wereld van 'galgueros' (jagers die Galgos houden -red.) is de diefstal van deze honden. Volgens aangiften, gedaan bij de Spaanse politie, is de Galgo het hondenras dat het vaakst gestolen wordt in Spanje. Cijfers van de Spaanse politie spreken van zo’n 1200 gestolen Galgos in 1998, maar wij hebben het vermoeden dat dit slechts het topje van de ijsberg is, namelijk zo’n 20%.

Verder...

Available Dogs Featured Dogs Scooby Farm